09.12.2021
Nawigacja
Informacje


PIERWSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU KOŁA
NEWSW dniu 07.10.2021r w siedzibie naszego koła odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Koła PZW nr 66 Przasnysz, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Na posiedzeniu nowo wybrani członkowie władz na wniosek prezesa wybrali spośród siebie wiceprezesa koła, sekretarza, skarbnika, gospodarza koła oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Skład Zarządu Koła:
Prezes Koła- kol.Zdzisław SZACHERSKI
V-ce Prezes- kol.Leszek SOBIERAJ
Sekretarz Koła- kol.Ryszard ŁAKOTA
Skarbnik Koła- kol.Andrzej LACHOWSKI
Gospodarz Koła- kol.Piotr GOLIASZEWSKI
Członkowie:
kol.Dariusz BRYSKA
kol.Zdzisław DUDEK
kol.Michał GACZYŃSKI
kol.Zbigniew SZCZERBACKI

Rzecznik Dyscyplinarny Koła:
kol.kol.Zdzisław DUDEK

Kapitan Sportowy Koła:
kol.Michał GACZYŃSKI

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący- kol.Łukasz OCHENKOWSKI
Sekretarz- kol.Romuald BORKOWSKI
Członek- kol.Witold SADOWSKI

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Przewodniczący- kol.Stanisław POŁOMSKI
Sekretarz- kol.Jacek PIOTRAK
Członek- kol.Adam GOLIASZEWSKI