09.12.2021
Nawigacja
Informacje


NOWY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
NEWS

UWAGA WĘDKARZE !!!
z dniem 01.01.2020r wchodzi w życie nowy Regulamin Amatorskiego Połowu RybLink do załaczników:
01. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb od 01.01.2020r:
- REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB -


02. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb do 31.12.2019r.: - REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB do 31.12.2019r-

03. Rozporzadzenie mgmizs zmieniajace rozporzadzenie w spr polowu ryb sum szczupak wegorz nowe okresy :: - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ -