28.10.2021
Nawigacja
Informacje


Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła nr 66 Przasnysz za rok 2018
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła nr 66 Przasnysz za rok 2018W niedzielę 24 lutego 2019 roku, o godz. 09:30 /drugi termin/ odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła nr 66 Przasnysz za rok 2018. Na zebranie przybyło 24 wędkarzy naszego koła. Z ramienia Zarządu Okręgu Mazowieckiego w zebraniu uczestniczył Prezes naszego Koła - kol.Zdzisław Szacherski.
Na początku zebrania Prezes Koła wręczył naszym członkom odznaki PZW:
-odznaką złotą z wieńcami PZW uhonorowany został kol.Jan Siejka
-odznaką srebrną PZW uhonorowany został kol.Zdzisław DUDEK
Następnie przystąpiono do realizacji przyjętego przez przybyłych wędkarzy porządku zebrania. Przestawiono sprawozdania Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
Następnie przyjęto plan pracy zarządu i preliminarz budżetowy na rok 2019 oraz przedstawiony przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków protokół. Po przegłosowaniu wniosków i przyjęciu ich do realizacji zebranie zakończono.