28.09.2021
Nawigacja
Informacje


- Zarząd Koła Nr 66 PZW Przasnysz -
- Polski Związek Wedkarski - Okręg Mazowiecki - Koło Nr 66 Przasnysz -

Na terenie powiatu przasnyskiego w 1947r powstało Sportowe Towarzystwo Wędkarskie.
Pierwszym Prezesem Towarzystwa został kol.NIZIELSKI Mieczysław.
Po powstaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Towarzystwo Wędkarskie weszło w struktury PZW jako koło wędkarskie w Przasnyszu.

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie członków Koła.
W okresie między Walnymi Zgromadzeniami władzę sprawuje Zarząd Koła
na czele którego stoi Prezes Zarządu Koła.

Zarząd Koła odpowiedzialny jest za całokształt prac związanych z działalnością naszego Koła.
Prezes Koła
-kol.SZACHERSKI Zdzisław
V-ce Prezes d/s organizacyjnych
-kol.BRYSKA Dariusz
Sekretarz Koła
-kol.ŁAKOTA Ryszard
Skarbnik Koła
-kol.LACHOWSKI Andrzej
Gospodarz Koła
-kol.GOLIASZEWSKI Piotr
Członkowie Zarządu
-kol.BORKOWSKI Romuald
-kol.DUDEK Zdzisław
Przewodniczący Sekcji - Jednorożec
-kol.BRYSKA Dariusz
Komendant Społecznej Straży Rybackiej Koła Nr 66 Przasnysz
-kol.... ...
Rzecznik Dyscyplinarny Koła Nr 66 Przasnysz
-kol.DUDEK Zdzisław
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
-kol.SIEJKA Jan
Z-ca Przewodniczącego
-kol.ŚNIADACH Wiesław
Sekretarz
-kol.RADOMSKI Artur
Członek komisji
-kol.SOBIERAJ Leszek
Sąd Koleżeński
Przewodniczący
-kol.... ...
Z-ca przewodniczącego
-kol.... ...
Sekretarz
-kol.... ...
Komisja Egzaminacyjna na Kartę Wędkarską
Przewodniczący
-kol.... ...
Członkowie komisji
-kol.... ...
-kol.


Wszelkie informacje dotyczące działalności
Koła nr 66 - Przasnysz
można uzyskać u Prezesa Koła kol.Zdzisława SZACHERSKIEGO

kom.609415408