08.12.2022
Nawigacja
Informacje


- Zarząd Koła Nr 66 PZW Przasnysz -
- Polski Związek Wedkarski - Okręg Mazowiecki - Koło Nr 66 Przasnysz -

Na terenie powiatu przasnyskiego w 1947r powstało Sportowe Towarzystwo Wędkarskie.
Pierwszym Prezesem Towarzystwa został kol.NIZIELSKI Mieczysław.
Po powstaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Towarzystwo Wędkarskie weszło w struktury PZW jako koło wędkarskie w Przasnyszu.

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie członków Koła.
W okresie między Walnymi Zgromadzeniami władzę sprawuje Zarząd Koła
na czele którego stoi Prezes Zarządu Koła.

Zarząd Koła odpowiedzialny jest za całokształt prac związanych z działalnością naszego Koła.
Prezes Koła
-kol.SZACHERSKI Zdzisław
V-ce Prezes d/s organizacyjnych
-kol.SOBIERAJ Leszek
Sekretarz Koła
-kol.ŁAKOTA Ryszard
Skarbnik Koła
-kol.LACHOWSKI Andrzej
Gospodarz Koła
-kol.GOLIASZEWSKI Piotr
Członkowie Zarządu
-kol.BRYSKA Dariusz
-kol.DUDEK Zdzisław
-kol.GACZYŃSKI Michał
-kol.SZCZERBACKI Zbigniew
Przewodniczący Sekcji - Jednorożec
-kol.BRYSKA Dariusz
Komendant Społecznej Straży Rybackiej Koła Nr 66 Przasnysz
-kol.GOLIASZEWSKI Piotr
Kapitan Sportowy Koła Nr 66 Przasnysz
-kol.GACZYŃSKI Michał
Rzecznik Dyscyplinarny Koła Nr 66 Przasnysz
-kol.DUDEK Zdzisław
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
-kol.OCHENKOWSKI Łukasz
Sekretarz
-kol.BORKOWSKI Romuald
Członek komisji
-kol.SADOWSKI Witold
Sąd Koleżeński
Przewodniczący
-kol.POLOMSKI Stanisław
Sekretarz
-kol.PIOTRAK Jacek
Członek
-kol.GOLIASZEwski aDAM
Komisja Egzaminacyjna na Kartę Wędkarską
Przewodniczący
-kol.LACHOWSKI Andrzej
Członkowie komisji
-kol.SZACHERSKI Zdzisław
Członkowie komisji
-kol.SOBIERAJ LESZEK


Wszelkie informacje dotyczące działalności
Koła nr 66 - Przasnysz
można uzyskać u Prezesa Koła kol.Zdzisława SZACHERSKIEGO

kom.609415408